Съобщения

Обявление

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на имот и част от имот – частна собственост , находящи се в Свиленград, за реализация на обект на транспортната и техническата…

Банкова сметка за набиране на средства от дарения за изграждане на бюст – паметник на Васил Левски в Свиленград

Общинска администрация Свиленград Банкова сметка - BG51 DEMI 9240 8400 0347 40 Код за вид плащане - 445100 Банков код - DEMIBGSF - „Търговска банка Д”АД, ФЦ Свиленград

Съобщение за нуждаещите се от жилище

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Съобщава на всички лица, включени и картотекирани в списъка за 2010 г. като лица с установени жилищни нужди, че могат да се запознаят с възможността и условията за учредяване на право на строеж за построяване на жилищни сгради по реда на чл.49а от ЗОС в УПИ VІ в…

ПОКАНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД,НЧ “ПРОСВЕТА 1870” И СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА канят свиленградчани да поднесат цветя и венци в чест на бойците - герои в навечерието на Деня на храбростта и българската армия – Гергьовден. 5 май 2011 г.,11.00 ч., Градски парк- Свиленград, Паметника на героите от…

Обява

Община Свиленград обявява прием на документи за длъжност „Счетоводител” за работа, свързана с реализиране на проекти по оперативни програми. Кандидатите да бъдат с икономическо образование /средно - специално или висше/. Трудов стаж - минимум две години. Необходими документи: 1. Копие на диплома за завършено образование 2. Автобиография Срок за подаване…

https://www.livechatalternative.com/