Съобщения

Спиране на водоподаването в кв. "Изгрев"на 8 и 9 август

Община Свиленград уведомява жителите на кв. „Изгрев”, че във връзка с реконструкцията на ВиК мрежата в квартала по общинския проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” се налага прекъсване на водоподаването на 8 и 9 август – четвъртък и петък, от 09.00 до…

Традиционният есенен панаир - от 16 до 22 септември 2013 г.

Община Свиленград обявява, че Традиционният есенен панаир ще се проведе от 16.09.2013г. до 22.09.2013г. Всички заинтересовани лица и търговци да подават заявления по образец в деловодството на Община Свиленград от 03.08.2013г. до 31.08.2013г. В сградата на Общинската администрация ще се постави схема с разположение на терените за търговска дейност. За…

За превенция от пожари на земеделска продукция и горски фонд

Във връзка със зачестилите случаи на опожаряване на посеви и гори вследствие на запалвания на сухи треви и стърнища, Община Свиленград и Областно управление ПБЗН напомнят на стопаните, занимаващи се с разчистване на полския фонд по програмите за почистване на пасища, да вземат необходимите мерки за недопускане на запалвания и…

Пресконференция по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"

На 19 юли 2013 г. ще се проведе начална пресконференция по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"- Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR – 510 11116 – C053, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за…

Съобщение за издадено Становище по Екологична оценка на „Общ устройствен план на град Свиленград”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЛЕНГРАД На основание чл.27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявява на заинтересованите лица и общественост, че има издадено Становище по Екологична оценка №ХА-02-01-ЕО/2013г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково,…

Консултативният съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград набира проекти за финансиране на младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград обявява стартиране на процедура за набиране на проектни предложения. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

Продължава приемът на заявления за ползване на социални услуги "Помощ в дома"

Все още има свободни места за желаещи да ползват социални услуги по схема “Помощ в дома” по проект „Моята сребърна есен – щастлива пролет” на Община Свиленград.Заявления се подават в Информационния център в Общинска администрация – Свиленград. Кандидатите трябва да приложат следните документи: • документ за самоличност (копие); за дете…

Забрана за къпане в неохраняеми водоеми

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.20 от Наредба №1 за обществения ред със Заповед №1328/30.05.2013г. на Кмета на Община Свиленград се забранява къпането в неохраняемите водоеми на територията на общината. Всички собственици, наематели и концесионери са задължени да поставят предупредителни табели, забраняващи къпането.

Церемония за 2 юни на площад "5 октомври" от 11.45 ч.

В Деня на Ботев – 2 юни, почит към героите, загинали за свободата на България, ще бъде отдадена на специална церемония на площад „5 октомври”, от 11.45 часа. След едноминутно мълчание и сиренен вой точно в 12.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на героите от войните…

Празничен концерт "На учителя с любов" днес, от 18 ч. в читалище "Просвета 1870"

В чест на 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура, Народно читалище „Просвета 1870” и Общинска администрация – Свиленград, канят свиленградчани и гостите на града на традиционния празничен концерт „На учителя с любов”, който ще се проведе днес, 22 май, от 18 часа, в салона на…

https://www.livechatalternative.com/