Съобщения

Обява на Военно окръжие II степен – Хасково

О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности, определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани С П И С Ъ К Наименование на вакантната…

Община Свиленград стартира прием на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, стартира прием на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната…

Удължава се срокът за прием на документи за подбор на потребители за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Грижа в дома в община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 BG05SFPR002-2.001--0100-C01 „Грижа в дома в община Свиленград“ Община Свиленград удължава срока за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Грижа в дома в община Свиленград"…

Местни данъци и такси могат да се заплащат и в платформата за електронни услуги egov.bg

Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимите местни данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. Чрез платформата за електронни услуги egov.bg https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към Община Свиленград. Заплащането на задълженията…

Заповед за организиране на дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на Разчет за приходите и разходите на община Свиленград за 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗАПОВЕД № 262 / 22.02.2023г. Във връзка със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., на…

Обява за прием на документи за подбор на потребители за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Грижа в дома в община Свиленград"

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 BG05SFPR002-2.001--0100-C01 „Грижа в дома в община Свиленград“ Община Свиленград обявява стартиране на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Грижа в дома…

Община Свиленград и МКБППМН обявяват конкурс за най-добър графит, посветен на 22 април - Международен ден на Земята

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И МКБППМН обявяват конкурс за най-добър графит на тема: „ДОСТАВКА НА ИЗКУСТВО”, посветен на 22 април - Международен ден на Земята В уникалното време, в което живеем, създаването на красота, пробуждането на творческата ни същност, дейностите на открито през пролетта, когато всичко се събужда за нов живот, са…

Съобщение за желаещите да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024 г.

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2023/2024 г., че следва да подадат заявление за закупуване по образец в срок до 31 март 2023 г., което могат да получат от „Център за административно обслужване на гражданите”, находящ се на първия…

https://www.livechatalternative.com/