По предписание на РЗИ-Хасково водата в село Сива река се ограничава за употреба за питейни нужди

Във връзка с изпълнение на предписание на РЗИ-Хасково съгласно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сива река, водоснабдяваща с. Сива река, общ. Свиленград, обл. Хасково, се уведомява населението на с. Сива река, че водата е ограничена за употреба за питейни нужди и приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели.

https://www.livechatalternative.com/