Покана до обществеността за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, и предложение за Националната карта на социалните услуги

 

В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги Агенцията за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.

В тази връзка и съгласно чл. 48, ал. 2 от Наредба за планиране на социалните услуги каним всички заинтересовани граждани, както и Съвета по въпросите на социалните услуги на 18.10 /сряда/ от 15,00 ч. в Дневен център „Дълголетие“ за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата). На срещата ще се води протокол за постъпилите мнения, становища и предложения.

https://www.livechatalternative.com/