ПОКАНА за информационна среща до собственици на жилищни сгради за предоставяне на финансиране за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи

 

Във връзка с публикувана покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1, Община Свиленград кани на информационна среща всички заинтересовани страни - собственици на жилищни сгради, на 22.05.2023г. от 13:30 ч. в Общинска администрация - Свиленград, бул. „България „32, ет.1, Голяма зала. 

На срещата ще бъдат представени условията за кандидатстване, допустими дейности и разходи.

Насоки за кандидатстване и пакет документи са достъпни в ИСУН, на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

https://www.livechatalternative.com/