Предупреждение за екстремален риск от пожари в периода от 14.08.2023 г. до 20.08.2023 г.

Във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари от 14.08.2023 г. до 20.08.2023 г.(включително) за територията на цялата област Хасково от РД "ПБЗН" предупреждават земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи и железопътните мрежи:

- при засилено внимание или по възможност да не се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места;

- да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;

- да не се приготвя зимнина с използването на открит огън;

- при извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.

При възникване на пожар НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.

https://www.livechatalternative.com/