Препоръки за действия при прогнозен екстремален риск от пожари на 28, 29 и 30 юни

Във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари на 28, 29 и 30 юни за територията на цялата област Хасково се предупреждават земеделски стопани, пастири, пчелари, полски работници, посетителите и работещите в горските територии и пътуващите по републиканска и общинска пътна мрежа:

 - да не се извършват дейности за почистване на дворове в населените места с открит огън;

 - да не се приготвя зимнина или други дейности с открит огън;

 - да не се изхвърлят незагасени цигари и други леснозапалими материали.

При каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания.

При възникване на пожар незабавно да се уведомят съответните органи на тел. 112 и да се окаже съдействие при ликвидиране на огъня.

Препоръките са разпратени до общините от областния управител на Хасково Мехмед Атаман.

https://www.livechatalternative.com/