Препоръки за действия при прогнозен екстремален риск за пожари на 3, 4 и 5 август

Във връзка с прогноза за екстремален риск за пожари на 03,04 и 05 Август (четвъртък, петък и събота) на територията на Хасковска област се предупреждават земеделски стопани, пастири, пчелари, полски работници, посетителите и работещите в горските територии и пътуващите по републиканска и общинска пътна мрежа:

  • да не извършват дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове;
  • да не се приготвя зимнина или други дейности с открит огън;
  • да не се изхвърлят незагасени цигари.

При каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания.

При възникване на пожар незабавно да се уведомят съответните органи на тел. 112 и да се окаже съдействие при ликвидиране на огъня.

Препоръките са на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково.

https://www.livechatalternative.com/