Прессъобщение за начална пресконференция по проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли”

                                      

                                                     

                                                          П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                                                         Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на 24.06.2024г. от 14:00 ч. в малката конферентна зала на Общинска администрация Свиленград, етаж 2 ще се проведе начална пресконференция по проект: „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли”, съгласно Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-8.013-0012 по процедура „Екологосъобразна мобилност”.

https://www.livechatalternative.com/