ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за провеждане на срещи с горски и земеделски стопани по дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Сакар“


В периода от 05.06.2022 г. до 11.06.2022 г. в селата Студена, Мустрак, Мезек, Момково, Капитан Андреево, Димитровче и други населени места на територията на МИГ „Свиленград ареал“ ще бъдат проведени срещи с горски и земеделски стопани с цел информиране и дискутиране на необходимостта и възможностите за опазване на биотопните дървета.
На срещите ще бъде представена специално изготвена за целта мултимедийна презентация. Организатор на събитията е „Клевър солушънс“ ЕООД.
Срещите се провеждат в рамките на дейност „Работа със заинтересовани страни“, в изпълнение на проект „Хабитат Сакар“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор – Община Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Общата продължителност на проекта е 38 месеца, с период на изпълнение: 06.10.2020 – 31.12.2023.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.
За контакти:
Калоян Стойчев, тел. 0887 239 461, [email protected], „Клевър солушънс“ ЕООД

https://www.livechatalternative.com/