Проектобюджет на община Свиленград за 2023 г.

Проектобюджетът на община Свиленград за 2023 г. е представен на вниманието на гражданите в приложените  документи.

Файлове:

Докладна_бюджет проект 2023.doc Докладна_бюджет проект 2023.doc

Приложение 1-приходи 2023.xls Приложение 1-приходи 2023.xls

Приложение 2-разходи 2023.xls Приложение 2-разходи 2023.xls

Приложение 3-Справка за разпределение на преходния остататък от 2022.xlsx Приложение 3-Справка за разпределение на преходния остататък от 2022.xlsx

Приложение 4-Индикативен годишен разчет на сметки за СЕС за 2023 г_.xls Приложение 4-Индикативен годишен разчет на сметки за СЕС за 2023 г_.xls

Приложение 5-Инвестиционна програма 2023 година.xlsx Приложение 5-Инвестиционна програма 2023 година.xlsx

Приложение 6 -Справка за разходите по населени места за 2023 г_.xlsx Приложение 6 -Справка за разходите по населени места за 2023 г_.xlsx

Приложение 7-пътуващи учители 2023.doc Приложение 7-пътуващи учители 2023.doc

Приложение 8-пътуващи служители 2023.doc Приложение 8-пътуващи служители 2023.doc

Приложение 9-Спортен календар 2023 г_.xls Приложение 9-Спортен календар 2023 г_.xls

Приложение 10-Културен календар 2023 г_.xls Приложение 10-Културен календар 2023 г_.xls

Приложение 11-ЗАПЛАТИ-2023.xls Приложение 11-ЗАПЛАТИ-2023.xls

Приложение 12-ОбПБО-2023.xls Приложение 12-ОбПБО-2023.xls

Приложение 13-второстепенни разпоредители 2023.doc Приложение 13-второстепенни разпоредители 2023.doc

Приложение 14-Бюджет по второстепенни разпоредители 2023.xls Приложение 14-Бюджет по второстепенни разпоредители 2023.xls

Приложение 15-дълг-2023_xlsx.xls Приложение 15-дълг-2023_xlsx.xls

https://www.livechatalternative.com/