Сайтът е в процес на обновяване!

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 456/24.02.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД

              С настоящото Община Свиленград оповестява Протокол №1 от дейността на комисия, определена с Решение №456/24.02.2021г. на Общински съвет- Свиленград  . Протоколът е относно дейността на Комисията по проведен първи етап „Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор“ от процедура за провеждане на конкурс възлагане на управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на " БУРДЕНИС КОМПОСТ" ЕООД за срок от 3 години. 

               Протоколът се публикува със заличени лични данни.

Файлове:

Protokol1 ot 13 05 2021.pdf Protokol1 ot 13 05 2021.pdf