Сайтът е в процес на обновяване!

ПРОТОКОЛ №3 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 456/24.02.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД

            С настоящото Община Свиленград оповестява Протокол №2 от дейността на комисия, определена с Решение №456/24.02.2021г. на Общински съвет- Свиленград.

              Протоколът е относно дейността на Комисията по проведен втори  етап „„Оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.“  от процедура за провеждане на конкурс възлагане на управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на " БУРДЕНИС КОМПОСТ" ЕООД за срок от 3 години. 

               Протоколът се публикува със заличени лични данни.

Файлове:

Protokol3 ot 21 05 2021.pdf Protokol3 ot 21 05 2021.pdf