Сайтът е в процес на обновяване!

Публично обсъждане на План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ще бъде представен на обществеността на публично обсъждане, което ще се проведе на 17 март 2021 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград.