ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион Гърция-България 2020-2030 г.

 

Съвместна стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион Гърция-България 2020-2030 г. ще бъде представена на обществеността на публично обсъждане, което ще се проведе на 10 февруари 2022 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград.

Заинтересованите страни могат предварително да се запознаят със съдържанието на документа на следния интернет адрес: https://www.svilengrad.bg/uploads/posts/2022/strategiya-draft.pdf

Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, свързани с  разпространението на Ковид-19.

При евентуално усложняване на епидемичната обстановка и завишаване на ограничителните противоепидемични мерки, публичното обсъждане ще се проведе он-лайн чрез електронната платформа Zoom, като линк за събитието ще бъде своевременно обявен на сайта на община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/