Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността директор на Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми"

Р Е Ш Е Н И Е

/съгласно Протокол №3 от 15.04.2024г./

 

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС

ЗАПОВЕД №403/26.03.2024г. на Кмета на община Свиленград

 

 

            Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за длъжността Директор на дирекция „Местно икономическо развитие проекти и програми” в ” при Общинска администрация – Свиленград.

           

Р Е Ш И

 

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:

 

1. СВЕТЛАНА  ПЕТЕВА-ПАНАЙОТОВА - с общ резултат: 70.00

 

 

 

           

                                                                                                                                                Председател:............/подпис/

 

 /Светлана Динкова- Маргаритова/

 

 

 

Файлове:

Приложение 8.doc Приложение 8.doc

https://www.livechatalternative.com/