Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността Главен експерт "Проекти, програми, инвестиции"

Р Е Ш Е Н И Е

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС

ЗАПОВЕД №475 от 09.04.2024г. на Кмета на община Свиленград

 

           

            Комисията като взе предвид, че кандидатът ЦВЕТОМИРА АЛЕКСАНДРОВА е получил крайна оценка  от решаването на теста-30 точки и на основание чл.39, ал.7 от НПКПМДСл, единодушно

 

Р Е Ш И:

           

Допуска до интервю кандидат:

 

ЦВЕТОМИРА  АЛЕКСАНДРОВА

 

което ще се проведе на 23.04.2024г. от 11.30 часа в стая №320 /втори етаж/  в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

 

 

 

 

 Председател:............../подпис/

/Светлана Динкова-Маргаритова/

https://www.livechatalternative.com/