Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки”

Р Е Ш Е Н И Е

/съгласно Протокол №3 от 12.09.2023г./

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС

ЗАПОВЕД№1807 от 28.08.2023г. на Кмета на община Свиленград

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки” в Дирекция “Общинска собственост и екология” при Общинска администрация – Свиленград.

Р Е Ш И

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:

1. ПЕТЯ КАРНОБАТЛИЕВА - с общ резултат: 42.75

 

Председател:............/подпис/

/Надя Пеева/

 

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/