Решение по конкурсна процедура за длъжността Главен експерт „Проекти, програми, инвестиции“

Р Е Ш Е Н И Е

/съгласно Протокол №3 от 23.04.2024г./

 

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС

ЗАПОВЕД №474/09.04.2024г. на Кмета на община Свиленград

 

 

          Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за  длъжността Главен експерт „Проекти, програми, инвестиции“ в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” при Общинска администрация – Свиленград.

 

Р Е Ш И

 

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:

 

 

1. ЦВЕТОМИРА   АЛЕКСАНДРОВА- с общ резултат: 45.00

 

 

 

           

                                                                                                                                               

Председател:............/подпис/

 /Светлана Динкова- Маргаритова/

https://www.livechatalternative.com/