Сайтът е в процес на обновяване!

Резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Управление на общинска собственост”

Р Е Ш Е Н И Е

 

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС

ЗАПОВЕД №939 от 15.06.2021г. на Кмета на община Свиленград

 

 

            Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за  длъжността Старши експерт „Управление на общинска собственост” в Дирекция  “Общинска собственост и екология” при Общинска администрация – Свиленград.

           

Р Е Ш И

 

На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:

 

1.  ГАЛИНА ДИМИТРОВА - с общ резултат: 43.30

 

 

 

           

                          Председател:

                            /Надя Пеева/

 

Файлове:

Приложение 8.doc Приложение 8.doc