Сайтът е в процес на обновяване!

С авиационна техника ще се пръска срещу комари по поречието на река Марица

            В период от 29.07.2020 г. до 02.08.2020 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2020 година”


Подлежащите на третиране терени са в местностите:

1. гр.Свиленград
-местност:Канаклийска ува -отстоянието от населеното място е 2 км.
-местност:Орманя -отстоянието от населеното място е 2 км.
-местност:Пашекьовска ува -отстоянието от населеното място е 2 км.
-местност:Подбаяндър -отстоянието от населеното място е 2 км.

2. с.Капитан Андреево
-местност:Гюнлюка -отстоянието от населеното място е 2 км.
-местност:Биберлика -отстоянието от населеното място е 2 км.

3. с.Генералово
-местност:Левка дере -отстоянието от населеното място е 2 км.
-местност:Ченгене дере -отстоянието от населеното място е 2 км.
-местност:Тополите -отстоянието от населеното място е 2 км.