Сайтът е в процес на обновяване!

С авиационна техника ще се пръска срещу комари по поречието на река Марица между 24 и 31 юли 2021 г.

В периода от 24.07.2021 г. до 31.07.2021 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, които се намират в непосредствена близост до река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград,  в непосредствена близост до р. Марица за 2021 година”

Подлежащите на третиране терени са в местностите и площ, както следва:

1. гр.Свиленград
-местност Канаклийска ува -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност Орманя -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност Пашекьовска ува -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност Подбаяндър -отстоянието от населеното място е 2 км

2. с.Кап.Андреево
-местност Гюнлюка -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност Биберлика -отстоянието от населеното място е 2 км

3. с.Генералово
-местност Левка дере -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност Ченгене дере -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност Тополите -отстоянието от населеното място е 2 км.