Сайтът е в процес на обновяване!

С АВИАЦИОННА ТЕХНИКА ЩЕ СЕ ПРЪСКА СРЕЩУ КОМАРИ В ПЕРИОДА 18-24 МАЙ

 

В период от 18.05.2021 г. до 24.05.2021 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2021 година”


Подлежащите на третиране терени са в местностите и площ, както следва:

1. гр.Свиленград
-местност: Канаклийска ува -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност: Орманя -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност: Пашекьовска ува -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност: Подбаяндър -отстоянието от населеното място е 2 км

2. с.Кап.Андреево
-местност: Гюнлюка -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност: Биберлика -отстоянието от населеното място е 2 км

3. с.Генералово
-местност: Левка дере -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност: Ченгене дере -отстоянието от населеното място е 2 км
-местност: Тополите -отстоянието от населеното място е 2 км.