С авиационна техника ще се пръска срещу комари в периода 2-10 юли

Удължава се срокът за пръскане срещу комари с авиационна техника. В периода от 02.07.2024 г. до 10.07.2024 г., от 05.30 часа до 10.00 часа ще се проведе третиране на земеделски имоти на територията на община Свиленград, по поречието на река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника на земеделски имоти на територията на община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2024 година”.

Подлежащите на третиране терени са на 2 км отстояние от населените места и в следните  местности:

 Землище на гр.Свиленград
-местност Канаклийска ува -
-местност Орманя 
-местност Пашекьовска ува
-местност Подбаяндър 

Землище на с.Кап.Андреево
-местност Гюнлюка 
-местност Биберлика

Землище на с.Генералово
-местност Левка дере 
-местност Ченгене дере 
-местност Тополите 

 

https://www.livechatalternative.com/