С авиационна техника ще се пръска срещу комари в периода 21-30 юни

В периода от 21.06.2024 г. до 30.06.202г., от 05.30 часа до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на община Свиленград, по поречието на река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника на земеделски имоти на територията на община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица за 2024 година”.

Подлежащите на третиране терени са на 2 км отстояние от населените места и в следните  местности:

 Землище на гр.Свиленград
-местност Канаклийска ува -
-местност Орманя 
-местност Пашекьовска ува
-местност Подбаяндър 

Землище на с.Кап.Андреево
-местност Гюнлюка 
-местност Биберлика

Землище на с.Генералово
-местност Левка дере 
-местност Ченгене дере 
-местност Тополите 

 

https://www.livechatalternative.com/