Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е постъпило искане за определяне на  автогара в град Свиленград за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема. Същото ще бъде обсъдено на 23.09.2020г. от две от постоянните комисии към общинския съвет /Икономическа комисия и КЗСДС/, като редовното заседание на Икономическа комисия е от 10,00ч часа в  малката заседателна зала, ІІ етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград /гр.Свиленград, бул.”България” №32/, а редовно заседание на КЗСДС ще се проведе на същата дата и място от 11.30 часа. Общински съвет Свиленград ще вземе решение по представения проект на решение на редовна сесия, която ще се проведе на 30.09.2020г.