Съобщение до собственици на многофамилни жилищни сгради и председатели на Сдружения на собствениците за обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

Община Свиленград определя срок за приемане на Заявления за кандидатстване от Сдружения на собствениците до 20.03.2023 г.

Образци на необходимите документи на Сдружения на собствениците за кандидатстване по процедурата, както и документи за учредяване на СС може да изтеглите от прикачените файлове, както и на интернет адрес:

https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-finansirani-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost/bg-rrp-4023-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-zhilishtniya-sgraden-fond-etap-i

Файлове:

dokumenti.zip dokumenti.zip

https://www.livechatalternative.com/