Съобщение Изх.№ И-3631 /14.06.2024 г. до неизвестен извършител

Съобщение Изх.№ И-3631 /14.06.2024 г. до неизвестен извършител на незаконен строеж:„ Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположени по уличната стълбовна въздушна мрежа на територията на град Свиленград, област Хасково, собственост на Община Свиленград, представляващ трасета на кеаксиален и оптичен кабел за кабелна телевизия и интернет, разполежен по металните стълбове за осветление”, находящ се на територията на град Свиленград, област Хасково

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/