Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение от „ВиК” ЕООД Хасково за превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на корона вирус и отчитане на водомерите електронно

СЪОБЩЕНИЕ от 17.03.2020 г.

Уважаеми клиенти, Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за мерките срещу разпространението на корона вируса, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение в страната и предприетите от Правителството по-строги мерки за защита от вируса, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково временно преустановява обхода на инкасатори по домовете за визуално отчитане на всички измервателни устройства – водомери. „ВиК” ЕООД Хасково, призовава временно всички потребители на ВиК услуги, на които не са монтирани измервателни уреди/водомери/ за дистанционен отчет, да отчитат месечните си показания на самоотчет.

Дружеството „ВиК” ЕООД Хасково е създало възможност за предоставяне на показанията на посочените телефони, сайта на Дружеството, SMS, вайбър или имейл адреси, като следва:

1.за р-н Хасково: тел: 038/501627 и 038/501628, e-mail: [email protected]

2.за р-н Села: тел: 038/501626, e-mail: [email protected]

3.за р-н Харманли: тел: 0893/620259, e-mail: [email protected]

4.за р-н Свиленград: тел: 0379/71120, e-mail: [email protected]

5.за р-н Любимец: тел: 0893/620268, e-mail: [email protected]

6.за р-н Маджарово: тел: 03720/2264, e-mail: [email protected]

7.за р-н Симеоновград: тел: 0894/627009, e-mail: [email protected]

8.за р-н Ивайловград: тел: 0892/211292, e-mail: [email protected]

9.за р-н Стамболово: тел: 0896/784200, e-mail: [email protected]

10.за р-н Тополовград: тел: 0882/271645, e-mail: [email protected]

При подаване на показания следва да бъдат упоменати титуляр на партида, точен адрес, абонатен номер/партида/, показания. На всички потребители, които нямат тази възможност ще им бъде начислена служебна консумация спрямо предходния месец съгласно чл.35, ал.2 от Наредба № 4. При следващ реален отчет „ВиК” ЕООД Хасково ще бъде готов да направи корекция на фактури/отчети/ с регистрирана разлика. Ограничителните мерки, въведени със заповед на управителя на "ВиК” ЕООД Хасково, ще са в сила до отпадане на опасността от разпространението на корона вируса на национално ниво. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково извършва регулярна дезинфекция и проветряване на помещенията на центровете за работа с клиенти (ЦРК) и касовите салони. На този етап остава и въведеното работно време в касовите салони при следния график: Делнични дни от 7:30 до 18:00 часа Събота от 8:00 до 13:00 часа.