Съобщение относно подаване на документи за съдебни заседатели

          Временната комисия по чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, при ОбС - Свиленград, определена с Решение № 1317/28.06.2023г., в изпълнение на т.3 от Решение № 105 от 31.01.2024г. на Общински съвет – Свиленград, удължава срокът за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели до 26.02.2024г. включително.

          С условията и нужните документи за кандидатстване може да се запознаете в деловодството на Общински съвет – Свиленград - ет.2, стая 320 в сградата на Общинска администрация – Свиленград, както и на посочения по-долу линк:

https://www.svilengrad.bg/bg/saobshteniya/obyavlenie-za-otkrivane-na-protsedura-za-opredelyane-na-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-svilengrad-za-mandat-2024-2028-godina 

https://www.livechatalternative.com/