Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение относно поискана справка от КПКОНПИ

С писмо до кмета на общината Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество поиска предоставяне на информация под формата на справка, с която общината разполага. Днес представители на комисията получиха необходимите им данни и документи.

КПКОНПИ не е извършвала акция в община Свиленград.