Съобщение във връзка с очаквани високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Хасковска област за периода 16.09/петък/-18.09./неделя/2022 г.Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково, информира  местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях за екстремен пожарен риск през периода от 16.09 /петък/ - 18.09. /неделя/ 2022 г. включително.
При засилено  внимание да се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места, както и приготвяне на зимнина с използването на открит огън.

Почистването на пасища да се извършва до 11:00 часа или по възможност да се отложи за след 19.09.2022 г.

При възникване на пожар, незабавно да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел.112. и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му.


https://www.livechatalternative.com/