Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград

Файлове:

Suobshtenie Proekt Naredba10 07 april 2020.pdf Suobshtenie Proekt Naredba10 07 april 2020.pdf