Съобщение за индекс на инфлация за 2023 г. относно договорите с общината

 

Община Свиленград съобщава, че във връзка с отчетен индекс на инфлация за периода януари-декември 2023 г. в размер на 4.7%, всички действащи договори за наем, право на ползване, аренда на общински имоти и концесии, сключени преди 01.10.2023 г. с община Свиленград, ще се анексират с 4.7%, считано от 01.01.2024 г.

Всички ползватели, които заплащат дължимите си вноски по банков път, следва да извършат предварителна справка за размера на наемната си вноска на касата на ОбА - Свиленград или стая №311.

Телефон за контакти: 0379 74 362, 0379 74 311

https://www.livechatalternative.com/