Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за изготвен проект на план за действие на общинските концесии

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС във връзка с чл.40, ал.3, т.2 от ЗК

 

Съобщава, че е изготвен проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2021г.), който е публикуван в раздел Общинска собственост - Обявления.  В 14-дневен срок от публикуване на проекта на сайта на общината, считано от 02.02.2021 г. може да се правят предложения по представения проект.