Съобщение за нови изисквания по Закона за управление на етажната собственост

Общинска администрация – Свиленград, уведомява всички собственици в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик, че във връзка с изменението на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ е задължително общото събрание да избере управител или да създадат сдружение на собствениците. След провеждане на събранията следва да подадат уведомление по образец в деловодството на Община Свиленград за вписване в електронния Регистър на етажната собственост, който се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Съобщението не касае собствениците, които вече са регистрирани в сдружения.

Приложени за изтегляне са необходимите документи.

Файлове:

Указание.docx Указание.docx

Уведомление по чл_47e ЗУЕС - Свиленград.docx Уведомление по чл_47e ЗУЕС - Свиленград.docx

Образец - покана за общо събрание.doc Образец - покана за общо събрание.doc

Примерен протокол за общо събрание на собствениците.doc Примерен протокол за общо събрание на собствениците.doc

Образец Правилник за вътрешния ред-2023.doc Образец Правилник за вътрешния ред-2023.doc

Образец на декларация за вписване в Книга на ЕС - 2023.doc Образец на декларация за вписване в Книга на ЕС - 2023.doc

Образец на Книга на етажната собственостa-2023.doc Образец на Книга на етажната собственостa-2023.doc

https://www.livechatalternative.com/