Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с Протоколно определние от 27.05.2020г. постановено по адм. дело №129/2020г. по описа на Административен съд - Хасково оставя без разглеждане протеста на прокурор в ОП - Хасково срещу текстове в Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград и прекратява производството по адм. дело №129/2020г. по описа на Административен съд - Хасково.