Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Общински съвет - Свиленград оповестява, че с влязло в сила Решение №1040 от 06.01.2020г. постановено по адм. дело №806/2019г. по описа на Административен съд – Хасково е отменено Решение №1200 от 26.06.2019г. на Общински съвет – Свиленград относно определяне на автогара за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема. Решението е публикувано на сайта на Административен съд - Хасково