Съобщение за отдаване под наем на атрактивни общински имоти в центъра на Свиленград

 

Община Свиленград уведомява гражданите, че със Заповед №1893/12.09.2023г. на Кмета на Община Свиленград е насрочен публичен търг за отдаване под наем на всички свободни помещения (магазини), находящи се в гр.Свиленград, бул.”България” 123 (до сладкарница „Парапина”). Съгласно цитираната заповед е насрочен повторен търг на 12.10.2023 г.

Информация за публичния търг е обявена на информационното табло във фоайето на Общинска администрация – Свиленград и е публикувана на сайта на Община Свиленград – https://www.svilengrad.bg/bg/targove-i-konkursi/zapoved-1893/12092023g-na-kmeta-na-obshtina-svilengrad-za-provezhdane-na-publichen-targ-s-yavno-naddavane-za-otdavane-pod-naem-na-nedvizhimi-imoti-chos-nahodyasht-se-v-grsvilengrad

След приключилия ремонт на пешеходната част от бул. „България” свободните помещенията (магазините) са идеална възможност за търговците да развиват своята дейност на атрактивно и леснодостъпно място в обновения център на Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/