Съобщение за прием на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

Община Свиленград определя срок за приемане на Заявления за кандидатстване от Сдружения на собствениците до 20.03.2023 г.

С оглед необходимото време за проверки на документите, подготовка на формуляри за кандидатстване и други подготвителни дейности, община Свиленград може да откаже да приема заявления за участие след 10.05.2023 г.

Образци на необходимите документи на Сдружения на собствениците за кандидатстване по процедурата, както и документи за учредяване на СС може да изтеглите на интернет адрес: https://www.svilengrad.bg/bg/proekti-finansirani-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost/bg-rrp-4023-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-zhilishtniya-sgraden-fond-etap-i

https://www.livechatalternative.com/