Съобщение за публикуван на 21 декември 2023г. проект, в едно с мотиви на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Файлове:

saobshtenie-naredba-2.docx saobshtenie-naredba-2.docx

https://www.livechatalternative.com/