Съобщение за публикуван проект на Наредба №30 за облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда на територията на град Свиленград на ОбС-Свиленград

Файлове:

saobshtenie za publikuvan proekt za Naredba 30 saobshtenie za publikuvan proekt za Naredba 30

https://www.livechatalternative.com/