Съобщение за публикуван Проект на Наредба №31 за реда и начина на ползване на дървесина добита извън горските територии на Община Свиленград

Файлове:

Съобщение за публикуван проект и мотиви на Наредба №31 за реда и начина на ползване на дървесина добита извън териториите на Община Свиленград.doc Съобщение за публикуван проект и мотиви на Наредба №31 за реда и начина на ползване на дървесина добита извън териториите на Община Свиленград.doc

https://www.livechatalternative.com/