Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Файлове:

suobshtenie naredba 10.docx suobshtenie naredba 10.docx