Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ за публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Файлове:

Suobshtenie proekt Naredba13 i motivi kym proekt.pdf Suobshtenie proekt Naredba13 i motivi kym proekt.pdf