Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за условията и реда на изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територи

Файлове:

saobshtenie za publikuvan proekt za izmenenie na Naredba 14.doc saobshtenie za publikuvan proekt za izmenenie na Naredba 14.doc