Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за опазване на околната среда на територията на Община Свиленград.

Файлове:

S-e Nar 21 .pdf S-e Nar 21 .pdf