Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 на Общински съвет Свиленград

Файлове:

Suobshtenie Naredba27.doc Suobshtenie Naredba27.doc