Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Свиленград

Файлове:

Suobshtenie Proekt naredba 27 ot 7_04_2020.doc Suobshtenie Proekt naredba 27 ot 7_04_2020.doc